Kochani Uczniowie z Województwa Łódzkiego i z Badenii-Wirtembergii!

Zapraszamy Was serdecznie do udziału w konkursie szkolnym „Niemcy i ich sąsiedzi ze Wschodu” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Kultury Badenii-Wirtembergii. Konkurs w tym roku szkolnym odbywa się pod hasłem:

„Polsko-Niemieckie spotkania: Województwo Łódzkie i Land Badenia-Wirtembergia".

Przez wiele wieków Niemcy żyli na terenach Europy Wschodniej wraz z wieloma innymi narodami i mniejszościami, jak w regionie łódzkim, wspólnie z Polakami, Żydami i Rosjanami. Przez wiele pokoleń, miejsca te stały się ich domem. W XX wieku na skutek ucieczek, wypędzeń i przesiedleń, w wyniku straszliwej, zapoczątkowanej przez hitlerowskie Niemcy drugiej wojny światowej, w wielu miejscach w Europie Wschodniej, zmieniła się drastycznie struktura ludności pod względem narodowościowym. Ten los spotkał około 14 mln. Niemców oraz około 2 mln. Polaków, którzy zostali przymusowo przesiedleni. Wiele niemieckich uchodźców i wysiedleńców znalazło po drugiej wojnie światowej nowy dom w Badenii-Wirtembergii. Badenię-Wirtembergię łączy z sąsiednimi krajami Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym z Województwem Łódzkim, wspólne dziedzictwo kulturowe.

Poprzez konkurs chcemy wzbudzić Wasze zainteresowanie zmianami historycznymi a także zachęcić Was do odkrywania kulturalnych skarbów regionu Łódzkiego i Badenii-Wirtembergii. Rozwiązując przygotowane zadania, będziecie mogli poznać i odkryć wyjątkowość obu regionów oraz lepiej zrozumieć łączące nas powiązania.

W konkursie można wygrać wiele atrakcyjnych nagród, w tym nagrodę główną, tj. wycieczkę po Województwie Łódzkim i Badenii-Wirtembergii. Zdobywcy nagrody głównej zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród w stolicy Landu Badenii-Wirtembergii, Stuttgarcie, który od 1988 roku jest miastem partnerskim Łodzi - stolicy Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do udziału w konkursie - warto!

Konkurs jest podzielony na trzy części konkursowe: „Pisanie i Projektowanie”, „Szukaj i Znajdź” i „Praca Artystyczna”. Część „Pisanie i Projektowanie” można realizować indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie trzech uczniów), część konkursowa „Praca Artystyczna” to praca indywidualna, a część „Szukaj i Znajdź” może być pracą indywidualną lub całej klasy. Językiem konkursu jest język niemiecki.

Wybierzcie to, co Was interesuje - zadania są bardzo różnorodne: można poddać próbie swoją wiedzę, znajomość języka, dać wyraz kreatywności i uruchomić wyobraźnię. Wasi nauczyciele języka niemieckiego chętnie wesprą Was i podpowiedzą, gdy tylko będziecie potrzebować pomocy.

Szczegóły konkursu oraz warunki uczestnictwa są dostępne w Internecie pod adresem: www.nachbarn-im-westen.de

Ucieszyłoby nas, gdyby zaproponowany konkurs Was zainteresował i otrzymalibyśmy wiele ciekawych prac. Życzymy Wam wielu sukcesów i dobrej zabawy podczas rozwiązywania pytań konkursowych!
Foto Thomas Strobl Thomas Strobl
Wicepremier
Minister Spraw Wewnętrznych, Cyfryzacji i Migracji Badenii-Wirttembergii
Foto Dr. Susanne Eisenmann Dr. Susanne Eisenmann
Minister Kultury, Młodzieży i Sportu
Badenii-Wirtembergii
Foto Witold Stępień Witold Stępień
Marszałek Województwa
Łódzkiego

So funktioniert’s
Schritt für Schritt...


Projekt wählen
auf Klassenstufe achten!

Formular ausfüllen
Hinweise beachten!

Absenden
ab zur Post damit!